Cài đặt Google analytic bằng Tag manager

Table of Contents

Hướng dẫn cài đặt Google analytic bằng Tag manager chỉ trong 5 phút. Toàn bộ về google tag manager thiết lập và theo dõi chuyển đổi trên website.

Xem bài viết trước: Hướng dẫn cài đặt google tag manager cho website

Bước 1: Lấy Google analytic tracking ID

Google analytic => Admin => Tracking info => Tracking code => Copy mã Tracking ID của analytic

cai dat google analytic 2

cai dat google analytic 3

Bước 2: Cài đặt Google analytic bằng Tag manager

Truy cập Google tag manager => Variables => New

Variables name: Google analytic

Variable Type: chọn Google Analytics settings

Tracking ID: chèn mã Google analytic ID

=> Save

cai dat google analytic 4

 

Tại giao diện Google tag manager => Tags => New

cai dat google analytic

  • Tên tag: google analytic
  • Tag Configuration: Google analytic – Universal analytics
  • Tracking type: Page view
  • Google analytic setting: google analytic (Variable mà mình vừa tạo ở trên)
  • Trigerring: all pages

Cài đặt như trên được hiểu là Google Tag Manager sẽ gọi đoạn mã tracking của analytic khi khách hàng truy cập một trang bất kỳ trên website (All pages)

cai dat google analytic

cai dat google analytic 5

Bấm Save để lưu lại Tag và submit để xuất bản tag đó trên website. Như vậy là bạn đã hoàn tất cài đặt Google analytic bằng Tag manager