Cài đặt theo dõi Google analytic Ecommerce cho website wordpress

Table of Contents

Bước 1: Bật chức năng Ecommerce Setting trong google analytic

Truy cập Google analytic => Admin => Ecommerce Settings.

Đảm bảo là bạn đã bật chức năng Ecommerce

google analytic ecommerce settings

google analytic ecommerce settings 2

Bước 2: Cài đặt Plugin Enhanced Ecommerce Google Analytics Plugin for WooCommerce

Tại giao diện admin WordPress => Plugins => add new => Cài đặt Plugin Enhanced Ecommerce Google Analytics Plugin for WooCommerce

google analytic ecommerce settings 3

Sau khi cài đặt plugin, tại menu trái => Tatvic EE plugin

  • Google Analytics ID: điền Google analytic ID của bạn
  • Tracking code: chọn Add Enhanced Tracking Code
  • Bấm Đồng ý với điều khoản của Plugin và Submit

google analytic ecommerce settings 4

Như vậy bạn đã hoàn tất cài đặt Enhanced Ecommerce cho google Analytic. Đợi từ 2-24h để hệ thống đồng bộ số liệu bán hàng từ website về google analytic.

Sau khi website hoàn tất đồng bộ số liệu, bạn có thể theo dõi số liệu Ecommerce trên Google analytic tại mục

Conversion => Ecommerce

google analytic ecommerce settings 5